;

چگونه کمکتان کنیم ؟

راه های ارتباط با سیستم ثبت شکایات دانشگاه سیستان و بلوچستان

آدرس دفتر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازمان مرکزی

دفتر معاونت پژوهشی

آدرس ایمیل

reg-plagirism [ at ] usb.ac.irشماره تماس

054-31136244

054-31136246